Logo
First slide

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( Communication Course )

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเสริมทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งเน้นทักษะ การฟัง การพูด รวมไปถึงการออกเสียงที่ถูกต้อง เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถสื่อภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจในระยะเวลาอันสั้น

โดยเนื้อหาจะครอบคลุม

 • ฝึกไวยากรณ์ที่จำเป็น, ทักษะการเขียน, ทักษะการอ่านและ การเรียนรู้คำศัพท์ ที่จำเป็น โดยฝึกใช้ภาษาอังกฤษแบบสุภาพ และการออกเสียงที่ถูกต้อง
 • ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน และ งานบริษัท
 • ฝึกให้พูดและใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและชีวิตประจำวัน เป็นภาษาที่จำง่าย ใช้สื่อสารได้ทุกระดับ
 • เรียนภาษาแบบตัวต่อตัว ( Private Course )

  หลักสูตรการเรียนเดี่ยว หรือเรียนกลุ่มย่อย ที่จัดมาเอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาแต่เวลาและวันหยุดไม่แน่นอน ซึ่งผู้เรียนสามารเลือกวัน เวลาเรียนให้ตรงกับวันหยุดหรือความพร้อมของตนเองได้ ซึ่งผู้เรียนสามารถระบุได้ว่าต้องการเรียนด้านไหนเป็นพิเศษ

  TOEIC

  หลักสูตรสำหรับบุคคลที่ต้องการสอบ TOEIC โดยผู้ที่จะเรียนคอร์สนี้ ต้องมี พื้นฐาน การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  การเขียน ( Writing Course )

  หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หรือ การเขียน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หรือผู้ที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในการสอบวัดผล การสมัครงาน

  เรียนภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท (Corporate Language Training )

  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานในบริษัท หรือ องค์กรที่ ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตรียม รับมือกับคู่แข่งในโลกที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตอย่าง รวดเร็ว

  ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

  หลักสูตรสำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้น ปรับตั้งแต่พื้นฐาน เข้มข้นด้วย เนื้อหา เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดี ทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีความสนุกสนาน ไม่เครียดเพื่อให้เด็กรู้สึกสนุก รักการเรียนและกล้าแสดงออกซึ่งการเรียนจะ เป็นแบบเรียน ตัวต่อตัว น้อง ๆสามารถเลือกวันและเวลาเรียนที่สะดวกได้

  สอบถามเพิ่มเติม

  โทร. 02-255-3323 , 089-032-1037 , 088-255-3298