Logo
First slide
Our Success

บทสัมภาษณ์ความประทับใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อโรงเรียน NICS และภาพกิจกรรมดูงานนอกสถานที่

กาญจนิจ กิจกสิวัฒน์

การได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียน NICS ทำให้ได้รับความรู้ค่อนข้างมาก จากที่เราไม่มีความรู้พื้นฐานในด้านนี้มาก่อน การสอนอบอุ่นมากคะ อาจารย์เป็นกันเอง สอนใกล้ชิด อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์จากสายอาชีพโดยตรง ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์โดยตรงทำให้ได้ความรู้ในหลายด้าน ไม่เฉพาะแต่ความรู้ในห้องเรียน นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามถึงปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในด้านนี้ซึ่งได้แนวคิด ไอเดีย ได้ความรู้ค่อนข้างมาก และสามารถสอบถามได้อย่างตัวต่อตัวเลย การเรียนครั้งนี้ได้เจอเพื่อนๆ น้องๆ จากหลากหลายสถานที่ ได้แชร์ประสบการณ์หลายๆ อย่างด้วยกัน ประทับใจมากๆ และเจ้าหน้าที่รวมถึงอาจารย์ทุกคนในโรงเรียน อบอุ่นเป็นกันเอง ดูแลพวกเราทุกคนเป็นอย่างดี ถ้ามีโอกาสก็จะแนะนำเพื่อนๆและคนที่สนใจให้มาเรียนที่โรงเรียน นี้แน่นอนคะ

สิริพร สีหพันธ์

มาเรียนที่โรงเรียน NICS ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ และความรู้ค่อนข้างมากจากวิชาที่เรียน เนื่องจากปัจจุบันดิฉันได้ทำงานอยู่ในสายนี้ แต่ขาดความรู้และประสบการณ์ ทำให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้จริงในสายงานที่เราทำอยู่ ทำให้สามารถ วางแผน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างง่ายและราบรื่น บรรยากาศที่โรงเรียน NICS เป็นกันเองมาก อาจารย์ใจดีและให้คำปรึกษาที่ดีมากๆคะ การมาเรียนที่นี่เป็นการเตรียมพร้อมให้กับตัวเอง เพราะในอนาคตประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ AEC หากเราเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ เราจะได้มีความพร้อมและประสบความสำเร็จในอนาคต คิดถูกจริงๆคะที่เลือกเรียนที่โรงเรียน NICS

สิทธิรัฐ ศรีชมพู

การมาเรียนที่โรงเรียน NICS เพื่อต่อยอดความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากผมมีความรู้พื้นฐานมาจากมหาวิทยาลัยมาบ้างแต่ก็เป็นแค่ทฤษฎีทำให้ต้องมาเรียนเพิ่มเติม ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย เพิ่มเติมจากที่เคยเรียนและไม่เคยเรียนมา ทำให้ได้เห็นภาพจริง เข้าใจมากขึ้น และสามารถนำมาปรับใช้ได้จริง รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เลือกเรียนที่โรงเรียน NICS

สุพิชชา รู้ธรรม

การมาเรียนที่โรงเรียน NICS นั้น ทำให้เข้าใจความรู้ในตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้อย่างลึกซึ้ง สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนำไปปรับใช้กับงานที่อยู่ได้จริง และสามารถคิดภาพต่อยอดในสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความประทับใจอย่างมากในการตัดสินใจที่เลือกเรียนโรงเรียน NICS ขอบคุณมากๆคะสำหรับความรู้ที่ได้

พลอยระพี พวงทอง

สำหรับความรู้สึกที่ได้เรียนที่โรงเรียน NICS เหมือนได้เปิดโลกและมีความรู้เกี่ยวกับด้านนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์มากขึ้น ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ทางด้านนี้สำหรับดิฉัน ทำให้รู้สึกมีแรงบันดาลใจและมีเป้าหมายให้กับตัวเองชัดเจนขึ้นกว่าเดิม มีความสุขและดีใจที่ได้มาเรียนและรู้จักโรงเรียน NICS ตามที่ได้มีการแนะนำมาจากคนที่รู้จักไม่ผิดหวังจริงๆคะ ขอบคุณนะคะ

ฐาปนีย์ ปัญญาธิกานนท์

ขอขอบคุณโรงเรียน NICS กับความรู้ทั้งหมดจากการที่ได้เรียนที่นี่ ทำให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเนื่องจากดิฉันทำงานอยู่ในสายนี้ ทำงานคล่องขึ้นมาก สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น ขอบคุณอาจารย์และพี่ๆทีมงานที่ใจดีและดูแล Support เอาใจใส่พวกเราเป็นอย่างดี ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และเป็นกันเอง ควบคู่กันไป ขอบคุณนะคะ

นิตยา มาเมือง

ขอบคุณโรงเรียน NICS นะคะ ที่ทำให้ดิฉันได้เข้าทำงานในสายงานนี้ดั่งที่ตั้งใจไว้แต่แรก เพราะความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียน ที่สอนทั้งความรู้ด้านการขนส่งสินค้า การคำนวณค่าขนส่ง เอกสารที่ใช้ในการนำเข้า-ส่งออก การดำเนินพิธีการศุลกากร กระบวนการบริหาร Logistics และอื่นอีกมากมาย ความรู้ที่ได้ทั้งหมดนี้ ดิฉันสามารถนำไปใช้ในสายงานและชีวิตประจำวันได้จริงๆ คิดถูกจริงๆคะที่เลือก โรงเรียน NICS

ภัทร จุฑามณีพงษ์

ผมมาเรียนที่โรงเรียน NICS จากการแนะนำของรุ่นพี่ จากเดิมที่ไม่เคยรู้มาก่อนทำให้เข้าใจการทำงานทางด้านโลจิสติกส์ และการทำนำเข้าส่งออกมากขึ้น สามารถนำความรู้จากที่เรียนทั้งหมดไปใช้ในการสมัครงานได้ง่ายขึ้น ทำให้ผมมีความมั่นใจในการสมัครงาน เพราะสามารถเอาไปใช้ในการทำงานได้จริง และทำให้ผมได้งานก่อนที่จะเรียนจบ ขอบคุณโรงเรียน NICS ครับ

รูปภาพบรรยากาศการดูงาน

Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline
Nics Airline